OR

Rond het OR-terras vindt u specifieke OR-dienstverleners, zoals medezeggenschapopleiders en -advocaten. Ook De Clercq vindt u hier. Er zijn ook speciale OR-workshops over alle (beleids)thema’s waar actieve medezeggenschappers in hun OR-werk mee te maken hebben. Op woensdag 12 en donderdag 13 oktober vinden deze workshops gedurende de gehele dag plaats. Wij verzorgen gedurende de beurs de volgende workshops:

programma

Woensdag 12 oktober 2011
De ondernemingsraad en het sociaal plan

mr. Annemieke Stoop
14.00 – 14.25 uur
Workshopzaal 5

Donderdag 13 oktober 2011
De ondernemingsraad meer dan wettelijke rechten…

mr. Montse Rodríguez Escudero
15.00 – 15.25 uur
Workshopzaal 4