Zo oordeelde de kantonrechter Rotterdam onlangs dat een werkgever aansprakelijk was voor de schade die werd veroorzaakt door een werknemer die op een laptop van werkgever een extra – gekraakte, illegale en volledige – versie van het voor werkgever ontwikkelde softwareprogramma had gekopieerd. (Kantonrechter Rotterdam 10 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6240)

Volgens de kantonrechter rust er op de werkgever een risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat de werkgever aansprakelijk is voor een door een fout van zijn werknemer veroorzaakte schade, als er sprake is van een functioneel verband tussen de aan werknemer opgedragen werkzaamheden en de door hem gemaakte fout. In dit geval kreeg de werknemer de mogelijkheid het softwareprogramma op zijn laptop te plaatsen omdat hij over ‘administrator’-rechten beschikte. Het softwareprogramma werd ook legaal door andere werknemers gebruikt én de illegale kopie werd gebruikt op een laptop van de werkgever.

Dat de werknemer het softwareprogramma niet nodig had voor de hem opgedragen werkzaamheden maakte niet uit. Ook kan het werkgever niet helpen dat de software gemakkelijk van internet was te downloaden en dat werkgever daar geen zicht op had. Het gaat er tot slot om dat de werkgever zeggenschap heeft en dus de bevoegdheid de werknemers te verbieden illegaal software te kopiëren. Dat een werknemer dan toch de fout in gaat is een kwestie van pech voor de werkgever. Dus: wees duidelijk wat wel en niet mag en handhaaf dat! Ten slotte nog een tip: misschien is een verzekering afsluiten niet zo gek.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus,  neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator.