In het artikel wordt geconcludeerd dat nalatigheid het grootste risico is op een datalek. Deze nalatigheid kan enerzijds bestaan uit het niet implementeren van de laatste mogelijkheden op beveiligingsgebied, vanwege de kosten die daaraan zijn verbonden. Anderzijds kan de nalatigheid bestaan uit het vaststellen van een adequaat beveiligingsplan, zonder dat het personeel zich aan dit plan houdt.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp of het artikel, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht