In het artikel bespreken Marijn Storm en Anneloes Korremans de privacy-verplichtingen die gelden voor werkgevers op het moment dat zij gegevens verwerken over zieke werknemers. De gewijzigde regels uit de publicatie ‘De zieke werknemer, Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) worden besproken, waarbij per fase van de ziekte van de werknemer wordt besproken welke gegevens mogen worden verwerkt, wat de wettelijke bewaartermijn van deze gegevens is en hoe deze gegevens moeten worden beveiligd.

Geconcludeerd wordt dat, vanwege de recent verhoogde boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens, privacy bij ondernemingen – ook ten aanzien van gegevens van werknemers – een blijvend punt van aandacht moet zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.