Nadenken over de afspraken, deze goed vastleggen én naleven is dan ook essentieel. Maar hoe? Een arbeidsovereenkomst heeft drie belangrijke elementen: loon betalen, arbeid verrichten en het bestaan van een gezagsverhouding. Bij een opdrachtovereenkomst moet ook steeds een vergoeding worden betaald voor werk dat verricht is. Een mogelijkheid om te voorkomen dat er een fictief dienstverband ontstaat, is dan zorgen dat de opdrachtgever niet de baas is. Dus voorkomen dat er een gezagsverhouding is. In onze vorige blog gaven we al enkele tips om een fictief dienstverband te voorkomen.

Hier nog een paar extra tips om te zorgen dat er geen gezagsverhouding ontstaat:

  • Zorg ervoor dat de opdrachtnemer vrij is om het werk op zijn/haar manier uit te voeren.
  • Geef geen leiding aan de opdrachtnemer en houd geen toezicht op het werk. De opdrachtnemer moet het werk geheel zelfstandig uitvoeren.
  • In het kader van de zelfstandigheid moet de opdrachtnemer zelf kunnen bepalen vanuit welke locatie zij/hij werkt.
  • Bij de zelfstandigheid hoort ook dat de opdrachtnemer zelf de werktijden vaststelt en dus ook zelfstandig beslist of en wanneer zij/hij vakantie neemt.
  • De opdrachtnemer mag niet verplicht worden bepaalde methodes van de opdrachtgever te gebruiken of andere werkmiddelen.
  • Verder mag de opdrachtnemer niet gebonden zijn aan de bedrijfsprotocollen van de opdrachtgever.

 

De zzp’er moet dus veel vrijheid en zelfstandigheid hebben. Dit ontslaat de zzp’er echter niet van de plicht om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen en de opdrachtgever op de hoogte te houden van de werkzaamheden. De opdrachtgever blijft toch wel een beetje ‘de baas’. Zeker als vooraf duidelijk is vastgelegd welk product/dienst de zzp’er moet leveren.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation