Een positieve ontwikkeling is dat met invoering van deze wet de mogelijkheid bestaat om een kortdurende huurovereenkomst (zelfstandige) woonruimte te sluiten voor bepaalde tijd. Dit kon tot nu toe slechts onder specifieke omstandigheden. Deze bepaalde tijd dient maximaal 2 jaar te zijn. Voor onzelfstandige woonruimte geldt een bepaalde tijds duur van maximaal 5 jaar. In de huurovereenkomst moet expliciet worden bepaald hoe lang de huur zal duren. De huurovereenkomst voor 2 jaar of korter hoeft niet te worden opgezegd, maar eindigt van rechtswege. De verhuurder moet wel aan het einde van de huurtermijn de huurder informeren dat de huur op de afgesproken datum eindigt.                                                         De huurovereenkomst voor bepaalde tijd, dient een alternatief te zijn voor de huurovereenkomst ‘naar aard van korte duur’. Bij gebreke van een mogelijkheid om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan onder het huidige recht, werd voornoemde huurovereenkomst nog wel eens gebruikt (en misbruikt). Dit type contract zal (naar verwachting)  in de toekomst nog maar summier worden ingezet, bijvoorbeeld bij de verhuur van vakantiewoningen.

 

Naast het feit er met de komst van de nieuwe wet meer mogelijkheden zijn voor het afsluiten van overeenkomsten voor bepaalde tijd,  komt er uitbreiding van de zogenaamde doelgroep contracten. Bij deze groepen moeten woningen speciaal voor de betreffende doelgroep beschikbaar blijven. Huidige doelgroepen zijn gehandicapten/ouderen of studenten. Dit wordt uitgebreid met de categorieën jongeren, promovendi en grote gezinnen (8 of meer gezinsleden). Verder zal de diplomatenclausule worden verruimd en de huidige Leegstandwet worden aangepast.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met een van specialisten van het team Vastgoed.