• van € 1.524,60 per maand naar € 1.537,20
  • van € 351,85 per week naar € 354,75
  • van € 70,37 per dag naar € 70,95

Bron: Staatscourant Nr. 24815

Vragen?

Heeft u vragen over de loonsverhoging, neemt u contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.