Omdat het instemmingsrecht zo’n zwaarwegend instrument is voor de OR is het des te belangrijker om te weten welke besluiten instemmingsplichtig zijn, voor zowel OR-lid als bestuurder. In dit boekje staat een beknopt en helder overzicht van instemmingsplichtige besluiten. Ook krijgt de lezer snel inzicht in het gehele instemmingstraject vanaf het moment van de aanvraag tot en met het definitieve besluit. Het laatste deel van het boekje gaat in op de juridische mogelijkheden die er zijn als OR en bestuurder er samen niet uitkomen. Dit boekje bevat naast allerlei praktische tips en voorbeeldbrieven ook een handig voorbeeldconvenant voor het vastleggen van afspraken tussen OR en bestuurder.

‘Instemmingsrecht’ is het tweede deel van de praktische reeks ‘Rechten van de OR’, gebaseerd op de juridische praktijk  van ervaren medezeggenschapsadvocaten van De Clercq advocaten en Notarissen. De praktijkreeks ‘Rechten van de OR’ is een coproductie van De Clercq Advocaten Notarissen en Performa Uitgeverij. In 2016 zal ook het deel ‘Informatie- en initiatiefrecht’ verschijnen. In 2017 verschijnen tot slot ‘Medezeggenschapsstructuur’ en ‘Faciliteiten & budget’.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.