Verenigingen verwerken veel persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor de ledenadminstratie. Om deze reden moeten verenigingen concrete maatregelen treffen om datalekken te voorkomen. Voor het geval zich toch een datalek voordoet moeten verenigingen daarnaast een concreet privacybeleid hebben waarin is opgenomen hoe een datalek wordt afgehandeld. Tijdens de bijeenkomst op 9 juni 2016 zullen Natascha van Duuren en Marijn Storm de aanwezige verenigingsdirecteuren voorlichten over de juridische aspecten van de meldplicht datalekken en welke maatregelen dit concreet vereist van de verenigingen. Het programma kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over datalekken, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht