Een onbegrijpelijk standpunt, nu de bezwaarprocedure een essentieel onderdeel vormt van de bestuursrechtelijke procedure. Bij de bestuursrechter wordt immers over de beslissing op bezwaar geprocedeerd. En niet aangevoerde gronden tijdens de bezwaarfase mogen ook niet meer in de beroepsfase bij de rechter van stal worden gehaald. De verzekerde heeft tijdens de bezwaarfase dan ook onmiskenbaar behoefte aan rechtsbescherming.

Gelukkig kunnen rechtsbijstandsverzekeraars dit standpunt niet langer volhouden. Zij zijn op 7 april 2016 door het Hof van Justitie van de EU teruggefloten. Het Hof beantwoordde een prejudiciële vraag op dit punt positief.

Kortom: heeft u een rechtsbijstandverzekering en een geschil met een overheidsinstantie? Ook in de situatie dat u bezwaar wil maken tegen het desbetreffende besluit heeft u recht op een eigen advocaat. U hoeft dus geen gebruik te maken van de juristen van de rechtsbijstandsverzekeraar

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met ons team Vastgoed.