Eerder lukte het een ex-franchisenemer van Top1Toys nog met succes een schadevergoeding te vorderen van zijn voormalige franchisegever uit hoofde van ondeugdelijke prognoses (lees deze blog), maar uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNNE:2016:1101 – lees het vonnis hier) blijkt dat negen collega’s van hem minder succesvol een recente gerechtelijke procedure hebben kunnen afsluiten.

Volgens de negen franchisenemers had de franchisegever aan hen onjuiste c.q. ondeugdelijke prognoses verstrekt, waardoor zij schade hadden geleden. Meer concreet zou er een marge van 34% zijn voorgespiegeld die door geen van de franchisenemers is behaald. Volgens de rechtbank heeft de franchisegever ditmaal echter voldoende ‘slagen om de arm’ gehouden bij het al dan niet verstrekken van informatie aan deze franchisenemers. Denk daarbij aan zinnen als “daar bedoel ik mee dat het raadzaam is een marktonderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij” en “het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om de gegevens te toetsen”. Ook was het volgens de rechtbank duidelijk dat er geen sprake was van geïndividualiseerde prognoses, maar van algemene cijfers binnen de speelgoedbranche.

Er lijkt een mythe te bestaan dat collectieve acties door franchisenemers eerder tot succes zouden leiden bij de rechter dan als deze franchisenemers dezelfde gerechtelijke procedure individueel zouden voeren. Dit vanuit het uitgangspunt dat de rechter door de collectiviteit zou kunnen zien ‘dat er echt wat aan de hand is’. Uit het vonnis in deze zaak blijkt echter wat de valkuil kan zijn van een gerechtelijke collectieve actie; belangrijke nuances die in een individuele zaak wellicht beter tot z’n recht zouden zijn gekomen, kunnen vrij snel ondergesneeuwd raken door de ‘grote lijnen’ van het collectief. Ondanks het aantal franchisenemers dat deelneemt aan een dergelijke gerechtelijke collectieve actie zal de rechter uiteindelijk toch kijken naar de zaak inhoudelijk en die beoordelen en niet het aantal franchisenemers. Een gedegen afweging wat verstandig is in dergelijke zaken blijft dus belangrijk.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Menno de wijs.