Klik hier om de Legal Developments te downloaden.

De juridische ontwikkelingen zijn op onderwerp gesorteerd en eenvoudig via de inhoudsopgave op pagina 5 terug te vinden.

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) – de flexbepalingen vanaf 1 januari 2015 en het nieuwe ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 – is 2015 een veelbewogen jaar geweest. In onze Legal Developments van vorig jaar is de WWZ uitgebreid uitgewerkt. De WWZ is echter nog volop in beweging. In deze Legal Developments zal voor wat betreft de WWZ in een apart hoofdstuk worden ingegaan op die onderdelen die het afgelopen jaar in werking zijn getreden maar ook alweer zijn aangevuld en aangepast. Het is daarbij ook interessant te zien hoe kantonrechters in de praktijk met de WWZ omgaan, zodat op enkele plaatsen naar actuele jurisprudentie wordt verwezen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation