De beslissing van de Amerikaanse toezichthouder, de National Highway Traffic Safety Administration, is een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s. Immers, nu een ‘computer’ geldt als bestuurder, mogen de zelfrijdende auto’s in beginsel de weg op. Desondanks blijven nog veel vragen openstaan. Eén van de vragen heeft betrekking op de certificering van de ‘bestuurder’. Een menselijke bestuurder moet immers een rijexamen afleggen alvorens een rijbewijs te ontvangen. Maar hoe werkt dit voor een computer? Mogelijk dat een geüniformeerde vorm van certificering hier uitkomst kan bieden. Ook het aansprakelijkheidsvraagstuk in geval een zelfrijdende auto schade veroorzaakt, is nog niet beantwoord. Is de menselijke ‘bestuurder’ c.q. passagier aansprakelijk, of de eigenaar van de auto, de computer in de auto, of de fabrikant van de auto? Deze vraag wordt nog lastiger indien de computer in de auto an sich goed functioneert, maar het juist menselijk ingrijpen is dat de schade veroorzaakt. Er blijven dus nog genoeg vragen onbeantwoord. Desondanks is het besluit van de Amerikaanse toezichthouder een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel,  neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht