Met ingang van 1 januari 2016 gelden de volgende drempelwaarden:

centrale overheid     decentrale overheid  speciale sectoren

Werken                       € 5.225.000             € 5.225.000             € 5.225.000
(was € 5.186.000)    (was € 5.186.000)   (was € 5.186.000)

Leveringen en diensten € 135.000               € 209.000                 € 418.000
(was € 134.000)      (was € 207.000)       (was € 414.000)

De drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt verhoogd naar € 5.225.000 (was € 5.186.000).

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Bron: Publicatieblad van de Europese Unie

Per van der Kooi en Menno de Wijs

Vragen?

Heeft u vragen over deze bedragen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi en Menno de Wijs.