Tevens presenteert DBN hierin de missie en de ambities van hun toezicht, samen met de belangrijkste punten uit de middellangetermijnstrategie: de Visie op Toezicht 2014-2018. Een overzicht van de kosten van het toezicht ontbreekt vooralsnog, maar DNB geeft aan er naar te steven dit ook terug te laten komen in het overzicht. Kortom, de publicatie draagt bij aan de positie waar DNB komend jaar zal staan, wat DNB wenst te bereiken en hoe ze dit zullen bewerkstelligen. Leesvoer voor iedereen die met toezicht door DNB te maken heeft dus. De uitgave is hier te downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het toezicht van de DNB, neemt u contact op met ons team ondernemingsrecht.