De kantonrechter neemt een duidelijk standpunt in: van een SW-werkgever mag meer worden verwacht dan van een reguliere werkgever. Bij de SW-werkgever zijn bijna alle medewerkers werkzaam op basis van een SW-indicatie én de SW-werkgever is op de hoogte van de bijzondere achtergrond en beperkingen van de SW-medewerkers. Deze medewerkers zijn aangewezen op beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt, de (persoonlijke) gevolgen van een ontslag zijn voor hen dus groter! Het ontslag op staande voet wordt vernietigd en het (voorwaardelijke) ontbindingsverzoek wordt afgewezen,

Vragen?

Heeft u vragen over dit standpunt, neemt u contact op met Renate Vink-Dijkstra, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation