Het onderzoek is gebaseerd op het scenario, waarin de deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds niet langer verplicht wordt gesteld, maar dat juist de deelname aan een bedrijfstakpensioenregeling verplicht wordt gesteld. Belangrijke uitgangspunten bij het onderzoek, waren het zeker stellen van de juridische houdbaarheid van de verplichtstelling en een zorgvuldige overgang naar een goed werkende pensioen uitvoeringsmarkt. De onderzoekers concludeerden dat er geen sprake is van onoverkomelijke belemmeringen, voor een verplichtstelling aan de bedrijfstakpensioenregeling.
Ook wordt er geconcludeerd dat de concurrentie tussen de pensioenuitvoerder zal veranderen. Dit omdat er meer ruimte wordt gegeven voor marktwerking, omdat sociale partners de mogelijkheid krijgen om zelf een pensioenuitvoerder te kiezen.

Staatssecretaris Klijnsma heeft het betreffende onderzoek op 16 september aan de Tweede Kamer aangeboden, met een begeleidende brief waarin zij betracht een wetsvoorstel in te dienen, dat de verplichtstelling aan de bedrijfstakpensioenregeling mogelijk maakt.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.