Het is de bedoeling dat door de digitalisering van de procedure, het aanbesteden eenvoudiger wordt en er veel tijd, geld en administratieve lasten worden bespaard. Dit blijkt ook uit de Memorie van Toelichting (p.9) van het concept wetsvoorstel. De digitale procedures zullen voornamelijk verlopen via TenderNed, waar in sommige gevallen gebruik zal worden gemaakt van private aanbestedingsplatforms, welke een koppeling hebben met TenderNed. De aanbestedende diensten behouden de vrijheid in de keuze van aanbestedingsplatform, zolang ook maar op TenderNed wordt gepubliceerd.

De verplichting van e-aanbesteden vindt zijn grondslag in de wijziging van de Aanbestedingswet 2012, op grond van de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU. Deze nieuwe richtlijnen dienen uiterlijk 18 april 2016 te zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De verplichting tot e-aanbesteden zal terug te vinden zijn in artikel 2.52a van de nieuwe Aanbestedingswet.

In de betreffende richtlijnen is tevens een Europese eigen verklaring opgenomen; het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), welke is opgenomen met als doel om de lasten te verlagen. Nederland was al in het bezit van een uniforme eigen verklaring, maar deze zal vervangen worden door het UEA. De aanbestedende diensten zullen verplicht zijn het door de ondernemer overlegde UEA te aanvaarden.

Vragen?

Heef u vragen over elektronisch aanbesteden en de UEA, neemt u contact op met Per van der Kooi en  Menno de Wijs.