OR & Reorganisaties Ondertitel: De rol van de OR in adviestrajecten onder de Wet Werk en Zekerheid

Spreker: Renate Vink
Datum: wo 14 oktober
Tijd: 13.30 – 13.55 uur

Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid van kracht! Ook de ondernemingsraad krijgt daarmee te maken. Het ontslagrecht is ingrijpend gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor onder meer adviestrajecten bij reorganisaties en herstructureringen. Denk aan de inhoud van een sociaal plan; de totstandkoming van een ontslagcao of de invulling van de flexibele schil. Welke wijzigingen zijn voor de ondernemingsraad belangrijk en waar liggen (nieuwe) kansen? Dat zal in deze workshop op een rij worden gezet!  

OR & Inhuren extern deskundigen Ondertitel: OR hoed u voor bescheidenheid!

Spreker: Henriëtte van Baalen
Datum: wo 14 oktober
Tijd: 11.45 – 12.00 uur

Ondernemingsraden zijn vaak terughoudend om extern deskundigen in te huren. Dit terwijl bestuurders zich vaak wel door, kostbare, deskundigen laten adviseren. Zo vragen OR-ren zich af of de onderneming deze lasten wel kan dragen als er bijvoorbeeld al gereorganiseerd moet worden. Wordt door de inhuur van een extern deskundige de relaties met de bestuurder niet op scherp gezet? En is het verstandig hiervoor een budget af te spreken en hoe doe je dat?

Outsourcing en de rol van de OR Ondertitel: OR wees alert!

Spreker: Montse Rodríguez Escudero
Datum: do 15 oktober
Tijd: 14.15 – 14.40 uur

Tegenwoordig worden activiteiten steeds vaker uitbesteed. Denk daarbij aan het uitbesteden van de catering, ICT, schoonmaakwerkzaamheden, receptiewerkzaamheden etc. Outsourcing kan dikwijls worden gekwalificeerd als overgang van onderneming. Wanneer is sprake van een overgang van onderneming? Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers? Moet bij outsourcing door de ondernemer advies worden gevraagd aan de OR? Wat kan de verdere betrokkenheid van de OR bij outsourcing zijn? Deze vragen komen aan bod in deze workshop.

Help, de pensioenregeling verandert, wat nu? Ondertitel: De rol van de OR

Spreker: Ernst van Win
Datum: do 15 oktober
Tijd: 13.15 – 13.40 uur

Pensioen is na het salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Er gebeurt veel in pensioenland, maar mag de bestuurder zomaar de pensioenregeling wijzigen? Belangrijke factoren zijn bijvoorbeeld of er een cao is en of het pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar of (bedrijfstak)pensioenfonds. Wat is de rol van de vakbond en de individuele werknemer daarbij? Welke rechten heeft de OR als het om pensioen gaat? En hoe kan de OR toch invloed uitoefenen als hij geen instemmingsrecht heeft?

Klik hier voor het complete workshopprogramma.

Vragen?

Heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel, neemt u contact op met ons team  Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.