Overheidsorganen zijn op basis van de Archiefwet 1995 “verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.”

Uit de wettekst volgt dat een overheidsorgaan een ingewikkelde plicht heeft: enerzijds moeten bepaalde gegevens (soms ‘eeuwig’) bewaard worden en anderszins moeten bepaalde gegevens vernietigd worden.

Mede door de digitalisering van archieven en de daarbij behorende toename van het aantal archiefbescheiden, blijken veel overheidsorganen moeite te hebben met het maken van een keuze om bepaalde bestanden te bewaren dan wel te vernietigen. Het in de AutomatiseringGids gepubliceerde artikel gaat in op deze problematiek en geeft een aantal praktische handreikingen. Lees het artikel hier: deel 1 en deel 2.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van dit artikel, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht