Vooruitlopend op de Europese Privacyverordening is de meldplicht datalekken opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze meldplicht wordt op 1 januari 2016 van kracht. Tegelijkertijd wordt per 1 januari 2016 de boete op overtreding van de Wbp verhoogd van maximaal € 4.500,- naar maximaal € 810.000,- (edit: ondertussen € 820.000,-) of 10% van de jaarlijkse wereldwijde omzet. In dit white paper wordt behandeld welke wijzigingen er per 1 januari 2016 in werking treden en welke gevolgen dat voor u heeft. Het white paper is hier te downloaden. Voor vragen over de meldplicht datalekken en de voorbereiding van uw organisatie hierop kunt u terecht bij het IT-recht team van De CLERCQ.

Vragen?

Heeft u vragen over datalekken, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht