Naar aanleiding van dit arrest was de conclusie dat bij toekomstige merkaanvragen rekening gehouden moet worden met dit arrest om weigering van de merkaanvraag te voorkomen.

De klassenindeling (“classificatie”) bij een merkaanvraag dient – op grond van het criterium van het Europese Hof van Justitie – dus steeds “voldoende duidelijk en nauwkeurig” te zijn. Naar aanleiding van dit arrest hebben de merkenbureaus van de EU-landen nader vastgesteld welke termen wel en niet voldoen aan deze voorwaarden. Dit hebben zij gedaan door de van toepassing zijnde Nice-classificatie onder de loep te nemen en – heel concreet – vast te stellen welke van de zogenaamde (op dat moment geldende) “class headings” niet aan het criterium van het Europese Hof voldeden. Als gevolg hiervan zijn een elftal termen geschrapt. Deze mogen dus niet meer worden gebruikt voor de klassenindeling. Welke termen het betreft vindt u hier.

Van belang is dat thans een nieuwe Europese Richtlijn en een Europese Verordening (Verordening inzake het EU- merk) in de maak zijn. Onderdeel zal zijn dat houders van EU-merken van vóór 22 juni 2012 (van merken waarbij de “verboden” Nice class headings zijn gebruikt) gedurende een periode van 6 maanden de tijd hebben om bij het EU Bureau een verklaring neer te leggen ter verduidelijking van hun EU-merken. Aldus een goede gelegenheid voor oudere merkhouders om hun merk (alsnog) aan de regels te laten voldoen. Van groot belang om hier (voor zover van toepassing) gebruik van te maken. Een merk is immers niet geregistreerd om – indien het onverhoopt tot een procedure komt – uiteindelijk de deksel op de neus te krijgen wegens administratieve onachtzaamheid.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.