Deze nieuwe regelgeving omvat onder meer de volgende punten:

  • een nieuw wettelijk recht op een billijke vergoeding in ruil voor het verlenen van het exploitatierecht;
  • recht op een aanvullende (billijke) vergoeding als er een ernstige onevenredigheid bestaat tussen de ontvangen vergoeding en de opbrengsten van het geëxploiteerde werk;
  • bepaalde onredelijke bepalingen in contracten kunnen worden vernietigd;
  • de overeenkomst kan in bepaalde omstandigheden worden ontbonden, indien de exploitant zijn taak niet of niet voldoende uitvoert;
  • een exclusieve licentie dient in een akte te worden vastgelegd;
  • er wordt een geschillencommissie geïntroduceerd om conflicten tussen makers en exploitanten te beslechten;
  • de Minister van OC & W kan de hoogte van de billijke vergoeding op gezamenlijk verzoek (van verenigingen van makers en exploitanten) vaststellen.

 

Zowel auteursrechthebbenden als exploitanten doen er als gevolg van de nieuwe wet verstandig aan hun huidige overeenkomsten te bestuderen. De nieuwe wet ziet voor een groot deel weliswaar niet op oude contracten. Echter: de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden dan wel om bepaalde bepalingen te vernietigen, ziet wél eveneens op bestaande overeenkomsten. Voor “nieuwe” (nog af te sluiten) overeenkomsten is het uiteraard sowieso verstandig deze te toetsen aan de nieuwe regelgeving. De volledige wet vindt u hier. U mag uiteraard ook altijd contact opnemen.

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.