Regelmatig blijkt de (ex-)franchisenemer niet aan te kunnen tonen dat de franchisegever inderdaad bewust onjuiste prognoses heeft verstrekt. Recent heeft de rechtbank Overijssel echter geoordeeld dat een franchisegever een schadebedrag van ruim € 40.000 dient te betalen aan een (ex-)franchisenemer (ECLI:NL:RBOVE:2015:2907 – lees het eindvonnis hier) vanwege een ondeugdelijke exploitatie prognose. In een eerder tussenvonnis (ECLI:NL:RBOVE:2014:1985 – lees het tussenvonnis hier) had de rechtbank al geoordeeld dat de franchisegever onrechtmatig jegens de (ex-)franchisenemer had gehandeld door willens en wetens onjuiste prognoses aan hem te verstrekken.

Uit deze kwestie blijkt weer eens dat ongelukken met exploitatieprognoses gemakkelijk op de loer kunnen liggen. Franchisegevers kunnen zich simpelweg niet permitteren om fouten te maken en zullen dus bij het opstellen van dergelijke prognoses te rade moeten gaan bij deskundigen. Hetzelfde geldt voor de kandidaat franchisenemer die de prognose in zijn hand gedrukt krijgt; een goede beoordeling op voorhand kan ook veel leed voor hem voorkomen. En zoals altijd geldt: ‘bij twijfel niet inhalen’!

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met Menno de wijs.