Voor dit artikel zijn alle Nederlandse uitspraken sinds de invoering van de rechtsbeschermingsrichtlijn, waarin vernietiging van de overeenkomst werd gevorderd, onderzocht. In het artikel wordt onder meer aandacht besteed aan het tijdig instellen van de vordering tot vernietiging, aan de vraag welke overeenkomsten kunnen worden vernietigd en de vraag of in kort geding kan worden vooruitgelopen op de bodemprocedure waarin vernietiging wordt gevorderd. Ook wordt vooruitgeblikt op de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen die in april 2016 in de Nederlandse wetgeving moeten zijn geïmplementeerd. Dit artikel zal, vanwege auteursrechtelijke afspraken, in augustus integraal op deze website worden gepubliceerd.

Vragen?

Indien u dit artikel voor die tijd wilt lezen of vragen heeft over dit (of een ander aanbestedingsrechtelijk) onderwerp, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.