Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Een andere belangrijke wijziging is dat vanaf 1 juli 2015 alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding hebben.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met een aantal  zeer recente besluiten die zien op de Regeling UWV ontslagprocedure en de berekening van de transitievergoeding nog een aantal zaken verduidelijkt. Het betreft de volgende besluiten:

Regeling UWV Ontslagprocedure
Ontslagregeling
Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding
Besluit overgangsrecht transitievergoeding

Vragen? Neem contact op!

Eveline Buyink en Barbara van Dam, paralegal