Maximum van zes tijdelijke contracten komt in de wet te staan

  • De mogelijkheid om AOW-gerechtigde werknemers maximaal zes tijdelijke contracten te geven binnen een periode van maximaal 48 maanden komt in de wet te staan. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel kon dit alleen in de cao worden bepaald. Omdat niet alle werkgevers en werknemers gebonden zijn aan een cao, is dit gewijzigd.

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte verkort naar dertien weken

  • De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer wordt in eerste instantie niet verkort naar zes weken, maar naar dertien weken.

Evaluatie

  • Er komt een evaluatie van de wet die zich richt op de effecten in de eerste twee jaren na inwerkingtreding van de wet. Onderdeel van de evaluatie is in elk geval de vraag of de verkorting van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van AOW-gerechtigde werknemers leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.

De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2016.

Bron AWVN