In de onderhavige zaak (ECLI:NL:RBROT:2015:1798) spreekt Drechtsteden de IT-adviseur aan op zijn onrechtmatig handelen door het overtreden van de mededingingsregels. De IT-adviseur stelt dat hij zelf geen inbreuk heeft gemaakt op de mededingingsregels, omdat Drechtsteden hierop zou moeten toezien. De rechter gaat hier niet in mee en stelt dat de IT-adviseur in strijd met de mededingingsregels en de Aanbestedingswet heeft gehandeld. De rechtbank stelt dat van gedaagde, in zijn functie als IT-adviseur, werd verwacht dat hij Drechtsteden zou adviseren omtrent de aanbesteding met betrekking tot de aankoop van server hardware, onderhoud en advies. Gelet op de werkervaring en opleiding van gedaagde mocht van hem verwacht worden dat hij ervan op de hoogte was dat met een aanbesteding wordt beoogd de concurrentie tussen bedrijven te stimuleren en alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen die het meest in het belang van de aanbestedende dienst is. Van gedaagde mocht dus verwacht worden dat hij in het belang van Drechtsteden zou toezien op de correcte naleving van de bij de aanbesteding behorende mededingingsregels en dat hij zélf geen inbreuk zou maken op deze regels en het belang van Drechtsteden. Dit gebeurde echter wel.

Drechtsteden koos voor Nutanix als leveranciers van de servers. Nutanix verkoopt echter niet direct aan klanten. De verkoop gaat via een landelijke dealer, welke via haar partners de klanten bedient. In Nederland heeft de landelijke dealer vier partners. Bij één van deze partners is gedaagde voorafgaande aan zijn werkzaamheden voor Drechtsteden werkzaam geweest en onderhield tijdens zijn werkzaamheden bij Drechtsteden contacten. Alleen deze leverancier is uitgenodigd voor een ‘proof of concept’ bij Drechtsteden. De overige drie Nederlandse Nutanix-partners zijn hier niet voor gevraagd.

De rechtbank concludeert dat gedaagde de deal met deze Nutanix-partner mogelijk heeft gemaakt en misschien zelfs heeft uitgelokt, althans met deze partij. Hiermee heeft de IT-adviseur de mededingingsregels overtreden, wat een onrechtmatige daad oplevert ten aanzien van Drechtsteden.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met ons team Ondernemingsrecht.