Een en ander volgt op de uitkomsten van een App Sweep. Bij deze sweep is gekeken of en hoe apps hun klanten informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en of hier rechtsgeldig toestemming voor wordt gevraagd. 85% van de 1.211 onderzochte apps gaf – in strijd met de privacyregels – niet aan welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe zij persoonsgegevens verwerken. Dit terwijl zij grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelden. Ook populaire apps maakten zich hier volgens de sweep schuldig aan.

Reden temeer dus voor de privacytoezichthouders, waaronder ons College bescherming persoonsgegevens, hier iets aan te doen. Door de appstores appontwikkelaars verplicht te laten stellen een link naar de privacy policy van de app aan te bieden, moet voorkomen worden dat consumenten besluiten een app te downloaden voordat zij exact op de hoogte zijn van alle privacy-aspecten. De appstore is immers de plek waar consumenten reviews lezen en technische informatie halen én vervolgens besluiten de app te downloaden.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat & partner IT, Privacy & Cybersecurity.