Vaak worden hierbij contracten gesloten met kortere looptijden dan de traditionele it-outsourcingscontracten. Het voordeel hiervan voor de outsourcende partij is uiteraard dat je voor elk onderdeel de beste leverancier kunt kiezen én de concurrentie tussen de verschillende leveranciers wordt vergroot. Het nadeel is dat aansturing van meerdere leveranciers ingewikkelder is.

Een ICT-outsourcingsproces is veelal een ingewikkeld proces. Ter ondersteuning van dit proces is onlangs de NEN-ISO 37500:2014 ‘Richtlijn bij outsourcing’ verschenen. Internationaal is er door 13 landen aan de norm meegewerkt en is geïnitieerd vanuit Nederlandse partijen. De richtlijn behandelt de belangrijkste fasen, processen en ‘governance’-aspecten van outsourcing. De richtlijn is volgens NEN toepasbaar voor alle typen organisaties en sectoren van elke grootte en biedt ondernemingen en overheidsdiensten een goede basis om op succesvolle wijze te outsourcen en het proces te optimaliseren gedurende de hele contractperiode. Bovendien laat de norm volgens de opstellers ruimte voor aanpassingen en uitbreidingen om te voldoen aan internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving. De praktijk zal moeten leren of partijen de toegevoegde waarde van een NEN-norm bij outsourcingsprojecten ervaren en op welke concrete punten. In ieder geval zal het behulpzaam kunnen zijn bij het structureren van proces.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat & partner IT, Privacy & Cybersecurity.