Bewoning door particulieren

Het gaat hierbij uitsluitend om de verkrijging van woningen of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. Onder woningen wordt verstaan: zaken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren. Het maakt geen verschil of de verkrijger de woning zelf gaat bewonen of dat de verkrijger de woning verhuurt aan een particulier.

Verkrijging

Het gaat dus om de verkrijging van een woning. Niet van belang is wie de woning verkrijgt. Dit kan dus een B.V of andere rechtspersoon zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningcorporaties of beleggers. Als het pand op het moment van overdracht naar zijn aard bestemd is als woning geldt de maatregel: 2% overdrachtsbelasting, ongeacht of de koper het daarna anders gaat gebruiken, gaat slopen of weer doorverkoopt. De 2% geldt ook voor tweede woningen en recreatiewoningen, mits het woningen betreft die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren. Ook bedrijfswoningen vallen hier onder. Niet als woning aan te merken zijn onder andere: bedrijfsgebouwen, afzonderlijke garageboxen, hotels/pensions, asielzoekerscentra, verpleeg- of ziekenhuizen en zorginstellingen, internaten, gronden bestemd voor woningbouw.

Vragen?

Heeft u vragen over de tijdelijke overdrachtsbelasting, neemt u dan contact op met Janbert Heemstra (notaris).