Big data

Sinds enkele jaren heeft ‘big data’ een vaste vermelding in de lijst met invloedrijke technologische ontwikkelingen. De verwachting is dat met de opkomst van het ‘internet of things’ (zie hierna), de hoeveelheid big data alleen maar zal toenemen. De aandacht voor big data zal in 2015 zeer waarschijnlijk verder groeien, hetgeen gepaard gaat met de nodige (vooral privacygerelateerde) vraagstukken en problemen. We schreven hier eerder over op deze weblog (zie hier en hier).

3D-printing

Ook ‘3D-printing’ is terug te vinden in veel lijstjes. Misschien ook niet verwonderlijk, want de ontwikkelingen op het gebied van 3D-printing gaan razendsnel. Zelfs het International Space Station (ISS) heeft sinds kort een eigen 3D-printer. Volgens het toonaangevende Gartner zal de wereldwijde verkoop van 3D-printers in 2015 met maar liefst 98% groeien. Goede reden dus om de ontwikkelingen op dit gebied goed in de gaten te houden.

De juridische vraagstukken op het gebied van 3D-printing worden vooral gevormd door kwesties ronden intellectuele eigendomsrechten en productaansprakelijkheid. De Clercq is al vanaf een vroeg stadium nauw betrokken bij verschillende ontwikkelingen op dit gebied en zal u via de speciale 3D-printing pagina op de hoogte houden van het nieuws op dit gebied.

Zelfrijdende auto’s

Hoewel de zelfrijdende auto nog lang niet ‘volwassen’ is, zal 2015 zeer waarschijnlijk een jaar van veel vooruitgang zijn. Een vrij groot aantal serieuze partijen besteden veel tijd, geld en energie aan het verbeteren van zowel de hard- als de software in de autonome auto. Volgens technologieanalisten is echter niet de technologie het probleem, maar de wetgeving. Voordat zelfrijdende auto’s de weg op kunnen en mogen, zal een groot aantal juridische  vragen beantwoord moeten worden. Vooral de vraag ‘wie is aansprakelijk als het misgaat?’, is essentieel. Ook ten aanzien van dit punt is De Clercq actief betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen. Klik hier, hier en hier voor artikeltjes op onze weblog over dit onderwerp.

Het Internet of Things (IoT) en Computing Everywhere

Ook het IoT is een veelbesproken onderwerp, dat ongetwijfeld in 2015 haar belangrijke rol zal voortzetten. Doordat steeds meer apparaten verbonden zijn met het internet, ontstaat een uitgebreid netwerk, waarbij ieder aangesloten apparaat informatie van het internet haalt en informatie via het internet deelt. Het idee is dat het IOT menselijke interventie voor een deel overbodig gaat maken, dan wel eenvoudiger gaat maken. Eén van de remmende factoren van deze technologie wordt gevormd door het feit dat de verschillende betrokken partijen andere communicatieprotocollen gebruiken, waardoor de apparaten onderling niet of slecht communiceren. De verwachting is echter dat komende jaren grote stappen gezet zullen worden op dit gebied. Volgens sommige analisten is de opkomst van het IoT één van de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de moderne mensheid.

Naast alle privacyaspecten die verbonden zijn aan het ‘big data’ karakter van IoT (zie hiervoor), zijn er vele andere juridische aandachtspunten die een rol kunnen spelen. Denk alleen al aan aansprakelijkheidskwesties. Daarnaast kan afgevraagd worden wie precies een overeenkomst sluit als een ‘slimme’ koelkast zelf boodschappen bestelt via internet. Kan de eigenaar van de koelkast aangesproken worden tot nakoming van de verbintenis? En is een beroep op bijvoorbeeld dwaling mogelijk?

Klik hier, hier en hier voor berichtgeving over dit onderwerp op onze weblog.

Andere privacygevoelige apparatuur

De opkomst van het IoT en Big Data hangt nauw samen met de ontwikkeling van steeds slimmere en autonomere apparaten. Nieuwe brillen (Google Glass, Oculus Rift, etc.), (medische) wearables, smart watches en andere apparatuur zorgen voor serieuze zorgen ten aanzien van de privacy van zowel de gebruikers als de niet-gebruikers van deze technologieën. Een goede reden om de privacypagina op de blog van De Clercq in de gaten te houden.

…en nog veel meer

Uiteraard zal 2015 ongetwijfeld nog veel meer voorziene en onvoorziene technologische ontwikkelingen met zich meebrengen. Zo noemt Forbes de introductie van de nieuwe HTML5-standaard en nieuwe Wi-Fi-standaarden als invloedrijke ontwikkelingen. Nieuwe  Wi-Fi technologie zou het draadloze internet dit jaar zelfs vijf keer sneller kunnen maken.

Andere voorspellingen zijn: kleding die lichaamsfuncties meet, nieuwe datacenters (de ‘Infinite Data Center’), verdere ontwikkeling van ‘haptics’, perfectionering van object- en gezichtsherkenningssoftware, directe brain-to-brain communicatie, een verdere verschuiving naar de ‘hybride cloud’, kleinere en snellere processoren, onbreekbaar glas voor mobiele telefoons (eindelijk!) en teleportatie op kwantumniveau. Al deze ontwikkelingen worden door analisten als realistisch gezien.

Voor ondernemingen in de IT-sector, maar ook voor andere ondernemingen die geconfronteerd worden met nieuwe technologieën, is het zaak goed voorbereid te zijn op de toekomst. Risico-inventarisatie en risico-mitigatie kunnen op deze manier innovatie stimuleren, in plaats van deze te remmen. Toekomstgericht beleid is hierbij van essentieel belang.

De Clercq zal u ook in 2015 via haar weblog op de hoogte houden van al het relevante technische nieuws, uiteraard vanuit een juridisch perspectief.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, advocaat en partner IT, Privacy & Cybersecurity.