Tijdens het goedbezochte congres spraken verschillende sprekers over recente ontwikkelingen en nieuwe technieken, zoals big data, crowd sourcing, (bio)terrorisme, de digitale rechtstaat en vele andere hiermee samenhangende onderwerpen. Mr. Balfoort (advocaat IE/IT/Privacy) sprak over de juridische vragen die de opkomst van zelfrijdende auto’s en zelfbestellende koelkasten oproepen. Want wie is aansprakelijk als een zelfrijdende auto schade veroorzaakt? En wie moet betalen als een “slimme” koelkast per ongeluk 1200 in plaats van 12 eieren bestelt? Ook de privacyaspecten (big data) en andere juridische aspecten in het kader van het ‘Internet of Things’ kwamen ter sprake.

Klik hier voor de Prezi.

Vragen?

Heeft u vragen over dit congres, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.