ILWP Nederland vormt een onderdeel van de internationale denktank van Benny Wenda en Jennifer Robinson. Met elkaar zoeken ze naar juridische oplossingen voor de complexe vraagstukken waar ILWP in de bestrijding van mensenrechtenschendingen in West Papua tegenaan loopt.

“Op politiekniveau is het lastig om de misstanden in West Papua aan te pakken vanwege de enorme economische belangen, maar op juridisch gebied zijn er fouten gemaakt en dit onrecht dient recht gezet te worden.” aldus Jennifer Robinson. Tijdens de paneldiscussie onder leiding van Griselda Molemans werd hier door onder meer Albert Knigge van Lawyers4Lawyers en Friederycke Haijer van het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) nader op ingegaan.

Ernst van Win, partner van de Clercq Advocaten Notarissen, is al als ambassadeur voor Lawyers4lawyers betrokken. Deze organisatie zet zich er voor in dat alle advocaten – ook in West Papua – onbelemmerd hun werk kunnen doen. ILWP Nederland gaat daarop verder en streeft naar het stopzetten van alle mensenrechtenschendingen in West Papua. Voor meer informatie zie de website.