Naar aanleiding van de schikking ter waarde van 13 miljoen dollar die Red Bull in Amerika trof vanwege misleidende reclame, besloot EditieNL te onderzoeken of dit in Nederland ook mogelijk zou zijn geweest. Amerikaanse consumenten waren boos dat, hoewel Red Bull in zijn reclames veelal termen als ‘boost’ en ‘vleugels’ gebruikt, consumenten van het gebruik niet daadwerkelijk fysiek sterker worden. Aan de hand van Axe reclames wordt in het item onderzocht of mannen daadwerkelijk aantrekkelijker worden door het gebruik van Axe deodorant.

Natascha licht in dit item toe dat reclames in Nederland wel mogen verleiden, maar niet misleiden. Om dit te beoordelen kijkt de Nederlandse Reclame Code Comissie of de desbetreffende reclame het economisch gedrag heeft beïnvloed van een gemiddeld lid van de doelgroep van de deze reclame. Dit houdt in dat een consument iets moet hebben gekocht, of anderszins een economische transactie heeft gedaan, wat hij zonder de misleiding door de reclame niet zou hebben gedaan. Toegepast op de Axe reclames betekent dit dat deze niet misleidend zijn. De gemiddelde volwassen man, de doelgroep van deze reclames, wordt niet misleid door deze reclames. Een gemiddelde volwassen man begrijpt immers dat hij niet daadwerkelijk aantrekkelijker wordt door het gebruik van de Axe deodorant.

Vragen?

Heeft u vragen na het zien van de uitzending, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht