Een werkgever die dat toch doet, loopt het risico dat de kantonrechter het verzoek nog eens afwijst of dat hij een forse beëindigingsvergoeding moet betalen aan de werknemer. Het belang van op een juiste manier gebruik maken van mediation, blijkt ook uit twee uitspraken van de kantonrechter Apeldoorn waarin de kantonrechter de werkgever een forse tik op de vingers geeft. De werkgever had ontbinding van twee arbeidsovereenkomsten verzocht nadat het mediationtraject was doorlopen, maar – zoals werkgever het formuleert – ‘zonder dat het gewenste effect is bereikt’. De kantonrechter schrijft in zijn uitspraak, dat de werkgever de mediation niet mag gebruiken om alsnog zijn gelijk te behalen, dat hij in de eerste ontbindingsprocedure niet had gekregen. De arbeidsovereenkomst van de ene werknemer werd niet ontbonden. De andere werknemer kon de situatie psychisch niet meer aan. Zijn arbeidsovereenkomst werd wel beëindigd en hij kreeg een vergoeding met een correctiefactor C=5 (!).

Een mediation kan alleen ‘het gewenste effect hebben’ als de mediator de regels van het spel goed toegepast. Kies de juiste mediator en ga met een ‘open’ geest een mediation in. De mediator begeleidt u naar de oplossingen.

Vragen?

Heeft u vragen over mediation, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.