Doorgaans gaat dit goed, maar als er een kink in de kabel komt, hoe krijg je die er dan weer uit? Mediation kan uitkomst bieden. In de afgelopen periode heb ik een aantal mediations gedaan, waarbij de deelnemers uit verschillende landen kwamen en waar meerdere talen werden gesproken.
Vóór de deelnemers aan tafel konden komen, diende eerst te worden onderhandeld over de taal die in de mediation zou worden gesproken. Zo was er een Amerikaans bedrijf, waar een probleem was ontstaan in de Duitse vestiging, met een Nederlandse werknemer. Of de kwestie in een Nederlands bedrijf, dat was overgenomen door een Franse multinational en waar de voertaal Engels zou moeten zijn. En wat te denken van een internationale onderwijsinstelling, waar de deelnemers aan de mediation uit drie verschillende landen kwamen.

De onderwerpen in de mediations waren heel verschillend. Toch is er in dit soort mediations een gemeenschappelijke problematiek te herkennen: Als er emoties in het spel zijn (en wanneer zijn die er niet?), is het moeilijk om je genuanceerd uit te drukken in een andere dan je “eigen” taal. Voor de deelnemers en de mediator is het hard werken om de juiste gevoelslading uit een boodschap te halen. Dit probleem wordt dan nog versterkt door de grote cultuurverschillen. Als mediator heb ik inmiddels de nodige ervaring met dit fenomeen. Het helpt dat ik zelf in het Engels kan bemiddelen en goed uit de voeten kan met Frans en Duits. In het geval van de Franse multinational bijvoorbeeld, spraken we tijdens één bijeenkomst soms drie talen, het Engels van de Fransen was nét niet “rijk” genoeg, het Frans van de Nederlanders evenmin. Als er bij alle aanwezigen het besef is dat de mediation uitkomst zou moeten brengen, ontstaat er een gezamenlijk zoeken naar de juiste woorden. Dit heeft eerder een verbindend effect dan dat het de partijen verder verdeelt.

 

Moeilijker wordt het, als de verwachtingen van de deelnemers niet overeen komen, ingegeven door culturele verschillen óf als mediation als “verplicht nummer” wordt gezien. Het is aan de mediator om bij multi lingual en multi culti mediations niet alleen de dialoog te faciliteren, maar ook de functie van bruggenbouwer tussen talen en culturen op zich te nemen.

Vragen?

Heeft u vragen over mediation, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.