mogelijkheden, voordelen en benodigdheden

Met de invoering van de Wgf is het mogelijk voor BV’s en NV’s te fuseren met kapitaalvennootschappen in andere lidstaten.

Door een juridische fusie verdwijnen een of meer rechtspersonen. De activa, passiva, rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon gaan van rechtswege over op de verkrijgende rechtspersoon, zonder dat hier bijzondere leveringsformaliteiten voor gelden. Dit is meteen het grote voordeel van een juridische fusie boven een aandelenfusie of bedrijfsfusie.

Voor ieder van de fuserende partijen moeten de nationale procedureregels voor juridische fusies worden gevolgd. Omdat deze regels kunnen verschillen, zal een dergelijke fusie altijd dienen te worden begeleid door een notaris.

Vragen?

Als een van de eerste kantoren in Nederland is door ons kantoor een grensoverschrijdende fusie behandeld. Mocht u behoefte hebben aan nader advies, dan is het nuttig te weten dat De Clercq ervaring heeft in dit soort transacties. Mocht u vragen hebben over grensoverschrijdend fuseren, neemt u dan contact op met ons notariaat