Het wetvoorstel Kansspelen op afstand stuitte bij de Raad van State op veel kritiek, maar is desondanks ten opzichte van het consultatieontwerp nauwelijks veranderd. Het tarief voor de kansspelbelasting blijft, als het aan de regering ligt, voor online kansspelen bij 20%, hoewel het offline tarief 29% bedraagt en er – met name ook uit de speelautomatensector – veel kritiek bestaat op deze ongelijke behandeling. De regering vindt het lagere tarief echter nodig om het aanbieden van illegale internetkansspelen effectief te kunnen tegengaan.

Klik hier voor het wetgevingsdossier, inclusief de tekst van het wetsontwerp, de memorie van toelichting, het advies van de Raad van State en de reactie en adviezen uit de kansspelsector.

Heeft u vragen over , neemt u dan contact op met Arjen van Rijn .