De ontwikkelingen op het gebied van het IoT nopen tot beantwoording van een aantal relevante juridische vraagstukken. Zo spelen allerlei privacyaspecten een belangrijke rol. Concreet betekent dit onder meer dat apparaten die onderdeel uitmaken van het IoT niet ongevraagd persoonsgegevens mogen verzamelen en aan elkaar mogen doorgeven.

Ook kan de vraag gesteld worden welke partijen aansprakelijk (kunnen) zijn in het kader van het IoT. Zo kan een ‘slimme’ koelkast  immers zonder menselijke tussenkomst aan de supermarkt doorgeven dat de melk bijna op is. De supermarkt kan vervolgens alvast een bestelling klaarzetten of zelfs thuisbezorgen. En zo kan een medische app direct een zorgwekkend hoog hartritme doorgeven aan de huisarts of de eerste hulp. ‘Things’ nemen als het ware taken over van ‘people’ door gebruik te maken van de mogelijkheden van netwerken.

Komt een rechtsgeldige overeenkomst tot stand tussen de supermarkt en de eigenaar van de koelkast indien de koelkast ‘zelfstandig’ een pak melk bestelt? En wie is aansprakelijk als een verkeerde bestelling wordt doorgegeven? De maker van de koelkast? De eigenaar van de koelkast? De ontwikkelaar van de software? En van welke software, die in de koelkast, of de software van de supermarkt? En is eventueel een beroep op ‘dwaling’ mogelijk?

Lees hier het hele artikel.

Computable is een on- en offline toonaangevend informatieplatform voor professionals in de informatietechnologie.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.