Stimulerende maatregel

Met deze maatregel wordt meer marktwerking in het huurprijsbeleid (en daardoor een betere doorstroming) beoogd. Gehoopt wordt ook dat de investeringen in deze regio’s worden gestimuleerd. De huur kan alleen worden verhoogd indien een woning opnieuw wordt toegewezen, voor zittende huurders verandert er niets.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u naar meer informatie, neemt u contact op met Per van der Kooi , advocaat huurrecht.