De term IoT verwijst naar de trend dat steeds meer objecten (direct of indirect) verbonden zijn met het internet. Hierdoor ontstaat een uitgebreid netwerk van apparaten, waarbij ieder aangesloten apparaat informatie van het netwerk haalt en informatie via het netwerk deelt. Het idee is dat het IoT menselijke interventie voor een deel overbodig, dan wel eenvoudiger gaat maken.

In het gastcollege is ingegaan op een aantal interessante juridische vragen. Allereerst spelen allerlei privacyaspecten een belangrijke rol. Concreet betekent dit onder meer dat apparaten die onderdeel uitmaken van het IoT niet ongevraagd persoonsgegevens mogen verzamelen en aan elkaar mogen doorgeven. En dit is nu juist het probleem, aangezien de apparaten aangesloten op het IoT per definitie constant onderling informatie uitwisselen. Besproken is in hoeverre de huidige en toekomstige privacywetgeving aan deze praktijk in de weg staat. Hierbij is ook het onderwerp “Big Data” uitgebreid ter sprake gekomen.

Ook het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht is ter sprake gekomen. Onder meer is besproken in hoeverre een “slimme koelkast” (die zelfstandig voedsel bestelt als bepaalde items op zijn of over datum raken) rechtsgeldig overeenkomsten kan sluiten met een winkel. En wie zijn de contractuele partijen in een dergelijk geval? Ook kan afgevraagd worden op een beroep op bijvoorbeeld dwaling of dwang mogelijk is, indien bijv. een computervirus een verkeerde bestelling veroorzaakt. Ook is gesproken over zelfrijdende auto’s. Zo is Google aan het experimenteren met een zelfrijdende auto, waarin geen stuur, gaspedaal of rem meer zit. De auto is volautomatisch en rijdt zonder menselijke tussenkomst. Wie is aansprakelijk indien een dergelijke auto ongelukken veroorzaakt?

Deze en vele andere vragen zijn uitgebreid ter sprake gekomen. Klik hier voor de Prezi. De European Law Students’ Association (ELSA) Rotterdam, een internationale studievereniging voor rechtenstudenten organiseert ieder jaar de Summer Law School, een week waarin rechtenstudenten uit heel Europa naar Rotterdam komen om een programma te volgen vol sociale en academische activiteiten.

Vragen?

Heeft u vragen over deze lezing, neemt u contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.