In het artikel ga ik nader in op de afname van het aantal openbare aanbestedingen en de toename van het aantal onderhandse aanbestedingen. Dit alles als gevolg van de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 en de daarbij behorende Gids Proportionaliteit.

Het artikel kunt u hier lezen.

Vragen?

Heeft u vragen over het artikel, neemt u dan contact op met  Per van der Kooi.