Op dit moment is een dergelijke VvE leverancier in de zin van de Warmtewet. Als gevolg hiervan moet zij aan allerlei (administratieve) verplichtingen voldoen. Hier is veel kritiek op geuit omdat het volgens velen niet de bedoeling van de Warmtewet kan zijn geweest om ook VvE’s onder deze wet te laten vallen. In een brief van 7 juli jl. aan de Tweede Kamer heeft Minister Kamp laten weten dat hij voornemens is de wet op dit punt aan te passen en VvE’s met gebouwgebonden installaties uit te zonderen van de verplichtingen voor een leverancier die volgen uit de Warmtewet. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze wijziging geldt voor alle VvE’s of dat na de wetswijziging toch nog een aantal VvE’s aan de verplichtingen uit de Warmtewet moet blijven voldoen.

Vragen?

Heeft u vragen over de Aanpassing van de Warmtewet, neemt u dan contact op met ons team vastgoed