In het licht van deze gebeurtenissen stond er in de mediation niet alleen een arbeidsgeschil op het spel: Aan de kant van de medewerker leefden de vakbond en de vakbondsleden mee met woord en daad. Aan de kant van de directie keek “corporate” mee, het internationale management volgde de zaak met argusogen. Voor de deelnemers aan de mediation, plantmanager met advocaat en medewerker met vakbondsadvocaat, was het duidelijk dat omzichtig moest worden gemanoeuvreerd. Persoonlijke belangen (baanbehoud en het voorkomen van gezichtsverlies), bedrijfsbelang (rust in het bedrijf, voorkomen van escalatie, geloofwaardig management, gezichtsbehoud) en vakbondsbelang (aantrekkelijkheid voor leden, geloofwaardig opereren, imago) zouden evenwichtig moeten worden bediend.

Het is spannend geweest. Door als mediator telkens de belangen van de betrokkenen centraal te stellen en oog te hebben voor de hoge spanning waaronder de deelnemers stonden, is het gelukt om er uit te komen. Staking op deze vestiging voorkomen, medewerker houdt zijn baan (op een andere werkplek), gezichtsbehoud: iedereen kon met opgeheven hoofd en respectvolle handdruk het strijdtoneel verlaten!

Vragen?

Heeft u vragen over mediation, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen.