Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 3 juni 2014 plenair wordt behandeld, maar dan is wel nodig dat het kabinet de vragen tijdig en adequaat beantwoordt. Bij voorkeur voor 29 mei 2014. Net als voorheen blijven wij u op de hoogte houden.

Vragen?

Heeft u vragen over he ontslagrecht, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.