Een deel van die schade komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking, maar de neiging bij de overheid om bij die berekening algemene (hoge) drempels te hanteren was en is groot. Rechter en wetgever eisen sinds kort echter een meer individuele beoordeling van verzoeken om vergoeding van zulke schade. Er moet beter worden gekeken naar de concrete situatie. Op wens van de Eerste Kamer heeft de overheid een deskundigenwerkgroep ingesteld om hiervoor werkbare criteria te ontwikkelen, maar de vaart zit er nog niet erg in. Arjen van Rijn bespreekt in bijgevoegd artikel de huidige stand van zaken en legt uit hoe het zit.

Vragen?

Heeft u vragen over schadevergoeding, neemt u contact op met Arjen van Rijn, Advocaat Vastgoed.