Deze week, op 13 mei, was er een vergadering over de verdere procedure van de behandeling van het wetsvoorstel. De uitkomst hiervan is dat op 20 mei a.s. nadere schriftelijke vragen zullen worden gesteld, waarop de regering dan weer moet reageren in een nadere Memorie van Antwoord. Dat moet snel gebeuren, omdat het de bedoeling is dat het wetsvoorstel op 3 juni 2014 plenair behandeld gaat worden. Indien de schriftelijke behandeling echter niet tijdig is afgerond, zal de plenaire behandeling op een later tijdstip moeten plaatsvinden.

Omdat het de bedoeling is om een aantal elementen uit het wetsvoorstel al per 1 juli 2014 te laten ingaan, begint de tijd dus wel te dringen. Het wetsvoorstel is met een enorme snelheid behandeld, maar het wordt spannend of de behandeling tijdig voor 1 juli 2014 kan worden afgerond. We houden u uiteraard op de hoogte over de voortgang.

Vragen?

Heeft u vragen over het ontslagrecht,  neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.