Voor iedereen die geconfronteerd wordt met de RijnlandRoute is van belang om te onderzoeken of de tracébesluiten uw belangen raken. De ontwerptracébesluiten zijn via deze Link naar de website van het Centrum Publiekparticipatie van de Rijksoverheid in te zien. Ook de eerder ter inzage gelegde ontwerp-inpassingsplannen kunt u via deze website raadplegen. Deze stukken kunt u ook inzien en kopiëren bij de gemeentehuizen van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Leiden, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude, alsmede bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het provinciehuis in Den Haag. Mocht u besluiten zienswijzen in te willen dienen: de uiterste datum voor het indienen van zienswijzen is  19 juni 2014.
Uiteraard kunnen wij u bij het indienen van de zienswijzen bijstaan of u nader adviseren over uw positie bij de besluitvorming over de RijnlandRoute.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze webblog,  neemt u dan contact op met ons team vastgoed