Ook heeft de Eerste Kamercommissie enkele aanvullende vragen en opmerkingen gesteld.

In reactie op dit verslag zal minister Asscher in een memorie van antwoord de vragen beantwoorden en op de opmerkingen ingaan.  Afhankelijk van de inhoud van die memorie van antwoord bepaalt de commissie of zij een tweede schriftelijke ronde nodig acht of dat een eindverslag kan worden vastgesteld. Nadat de commissie het eindverslag heeft vastgesteld zal het wetsvoorstel plenair behandeld worden in de Eerste Kamer.

Op deze site vindt u alle informatie over het wetsvoorstel.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.